Podporují nás

Mnohokrát děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k chodu našeho mateřského centra.

 

Rok 2017 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- Janě Soukupové z Prahy za balík potřeb pro miminka
- manželům Hotových za sponzorský dar
 
Rok 2016 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- KOLEGYNÍM, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA CHODU CENTRA: 
Vlaďka Faktorová, Míša Brožová, Lucie Hrdinová, Veronika Picková,
Petra Hejduková, Miluše Beranová, Jana Vávrová, Jana Vránová
- VŠEM MAMINKÁM KTERÉ DOCHÁZÍ DO NAŠEHO CENTRA
- bance MONETA MONEY BANK Dvůr Králové nad Labem, za reklamní předměty
- jedné mamince, za sponzorský dar vánočních srdíček na stromek se jmény dětí
- slečně Karolíně Hrnečkové za zprostředkování daru od společnost Carla s r.o.
- Červenému kříži za školení PP
- strážníkům Městské policie Dvůr Králové za besedu - prevence kriminality
- slečně Miluši Beranové za malbu stromu - kmene v našem centru
- panu Jiřímu Nemétovi za péči na naši zahradě a postavení nového ohniště
- Královehradeckému kraji za dotaci na rok 2016
- městu Dvůr Králové nad Labem za dotaci na rok 2016
- společnosti Kimberly Clark za výrobky značky Kotex pro maminky 
- cestovní kancelář Blue Style za finanční podporu a propagační materiály
- Marku Beranovi za věcný dar v hodnotě 15.000Kč 
- Jiřímu Formánkovi za opravy v MC Žirafa

 

Rok 2012 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- Jiřímu Ježkovi za údržbářské práce

- paní Vaňurové za dodávku textilií
- Kateřině Štěrbové za poskytnutí prostoru pro prezentaci činnosti MC Žirafa
- Staré lékárně, s. r. o. za poskytnutí prostoru pro prezentaci činnosti MC Žirafa
- firmě Carla za poskytnutí věcných darů

 
Rok 2011 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- všem aktivním maminkám i těm, které už nastoupily do zaměstnání
- našim manželům
- radním města Dvůr Králové nad Labem
- Síti mateřských center
- Ing. L. Gregovi, starostovi obce Kohoutov
- Domovu sv. Josefa v Žirči
- Hance Böhmové a jejím čivavám Kamilce a Máje
- firmě Peko Dvůr Králové nad Labem
- Mgr. Ivaně Fraňkové
- Mgr. Nadě Kalouskové za propagaci na webovkách
- panu Josefu Novákovi za vedení účetnictví
2011 - Velmi děkujeme za finanční příspěvky:
- městu Dvůr Králové nad Labem
- Královéhradeckému kraji
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
- firmě Atelier Technik
- firmě Unireg
- firmě Josef Seidl a spol.
- firmě Inotex
- firmě Kimberly Clark (za naturální dar)
- firmě Haberkorn Ulmer
- paní Haně Bernardové
 
Rok 2010 - Děkujeme za podporu a spolupráci:
- všem aktivním maminkám i těm, které už nastoupily do zaměstnání
- našim manželům
- radním města Dvůr Králové nad Labem 
- Síti mateřských center
- Ing. L. Gregovi, starostovi obce Kohoutov
- Domovu sv. Josefa v Žirči
- Hance Böhmové a jejím čivavám Kamilce a Máje
- firmě Peko Dvůr Králové nad Labem
2010 - Děkujeme za finanční příspěvky:
- městu Dvůr Králové nad Labem
- Královéhradeckému kraji
- firmě Juta
- firmě Atelier Technik
- firmě Unireg
- firmě Josef Seidl a spol.
- firmě Inotex
- paní Haně Bernardové
- Mgr. Ivaně Fraňkové
- Mgr. Drahušce Vídeňské
 

Podporují nás

Město Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem

Podporují nás

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje